Elke dag een stukje wijzer

Psycholoog en Systemisch adviseur en coach voor nieuwsgierige mensen en teams

Ervaar je ook dat er veel emoties zijn in de samenleving? En ben je nieuwsgierig naar de kracht van ‘Drie Vragen’’? In gesprek met klanten de afgelopen tijd werkte ik aan verdieping van Emotionele Intelligentie en wijsheid. Vaak begon de klant met de vraag “Hoe maak ik online écht verbinding met mijn collega’s?” Gaandeweg kwamen we tot het afpellen van wat er eigenlijk speelt bij veel teams en mensen. Emoties van boosheid, frustratie, onmacht, eenzaamheid, onzekerheid, verdriet en rouw over dat wat nu niet mogelijk is, werden bespreekbaar. Daardoor werd zichtbaar dat er een sterke behoefte is aan rust, verbinding, autonomie, gezelligheid en fysiek contact.

Valkuilen bij emoties zijn bijvoorbeeld om net te doen of het er niet is, of het op willen lossen. Een eerste natuurlijke reactie bij heftige emoties is om boos te worden op je omgeving, te vechten, vluchten of bevriezen. Kinderen zijn daarover heel transparant. Als ik aan een klas vraag wat de eerste neiging is om te doen als ze boos zijn roepen ze dingen als: ‘mijn controller uit het raam gooien! iemand in elkaar slaan!” Volwassenen reageren in feite hetzelfde, al dan niet bedekt. We zien veel mensen die boos zijn of protesteren tegen een maatregel of ongelijkheid. Interessant is, juist in deze tijd, om te onderzoeken waar de emotie eigenlijk over gaat.

Slechts drie vragen helpen om te komen tot wat er speelt:
Wat leeft er in jou?
Welke emotie ervaar je?
Welke behoefte heb je?

Ik ben benieuwd naar je ervaringen als je deze vragen gaat stellen!

Read more

‘Het is nooit goed genoeg’. Herken je ook die gedachte? En weet je ook dat een hartinfarct zich heel anders kan uiten bij vrouwen dan bij mannen?
De zin ‘Het is nooit goed genoeg’ raakte mij in een artikel dat gaat over het herkennen van symptomen bij vrouwen met een hartinfarct. Perfectionisme en stress lijken bij vrouwen met een hartinfarct vaak voor te komen, naast een aantal andere risicofactoren zoals het hoog houden van veel sociale rollen, traumatische gebeurtenissen en hormonale invloeden bij een bevalling.

‘Het is nooit goed genoeg’ raakte mij in dit artikel omdat het zo herkenbaar is. Voor hoeveel vrouwen kunnen we in preventie en revalidatie een perspectief bieden om de ‘RUST’ knop te vinden? Misschien voor veel? Het thema perfectionisme, stress en ‘rupsje nooit genoeg’ zijn waardevol om niet alleen op individueel niveau te belichten, maar ook zicht te krijgen op het systeem van oorsprong. Zien hoe het patroon ‘het is nooit genoeg’ verbonden is aan de geschiedenis van iets in de familie waardoor een last, opgave of belofte onbewust wordt gedragen. Als het je eigen last is weet je wanneer iets klaar is. Als je een opgave voor een ander draagt ga je maar door, want je hebt geen referentie wanneer je genoeg gedaan hebt. Of, zoals ik zelf ervaar, is mijn perfectionisme verbonden met een overlevingsmechanisme van generaties voor mij, daar waar een fout maken of kennis hebben of niet weten daadwerkelijk je leven kon kosten. Voor wie het herkent een paar vragen ter bezinning om te onderzoeken of het resoneert:

Read more