Elke dag een stukje wijzer

Psycholoog en Systemisch adviseur en coach voor nieuwsgierige mensen en teams

‘Het is nooit goed genoeg’. Herken je ook die gedachte? En weet je ook dat een hartinfarct zich heel anders kan uiten bij vrouwen dan bij mannen?
De zin ‘Het is nooit goed genoeg’ raakte mij in een artikel dat gaat over het herkennen van symptomen bij vrouwen met een hartinfarct. Perfectionisme en stress lijken bij vrouwen met een hartinfarct vaak voor te komen, naast een aantal andere risicofactoren zoals het hoog houden van veel sociale rollen, traumatische gebeurtenissen en hormonale invloeden bij een bevalling.

‘Het is nooit goed genoeg’ raakte mij in dit artikel omdat het zo herkenbaar is. Voor hoeveel vrouwen kunnen we in preventie en revalidatie een perspectief bieden om de ‘RUST’ knop te vinden? Misschien voor veel? Het thema perfectionisme, stress en ‘rupsje nooit genoeg’ zijn waardevol om niet alleen op individueel niveau te belichten, maar ook zicht te krijgen op het systeem van oorsprong. Zien hoe het patroon ‘het is nooit genoeg’ verbonden is aan de geschiedenis van iets in de familie waardoor een last, opgave of belofte onbewust wordt gedragen. Als het je eigen last is weet je wanneer iets klaar is. Als je een opgave voor een ander draagt ga je maar door, want je hebt geen referentie wanneer je genoeg gedaan hebt. Of, zoals ik zelf ervaar, is mijn perfectionisme verbonden met een overlevingsmechanisme van generaties voor mij, daar waar een fout maken of kennis hebben of niet weten daadwerkelijk je leven kon kosten. Voor wie het herkent een paar vragen ter bezinning om te onderzoeken of het resoneert: