Elke dag een stukje wijzer

Psycholoog en Systemisch adviseur en coach voor nieuwsgierige mensen en teams

Teamontwikkeling en Training

Voorbeeldtrajecten

1. Teambuilding in de zorg
Zuwe Zorgcentrum is een verpleeghuis. Het team heeft een belangrijke voorbeeldrol bij de implementatie van veranderingen. Noodzakellijk was dat de juiste zaken werden besproken in het team. Het was nodig om oude beelden bespreekbaar te maken en samenwerking, openheid en communicatie te vergroten, zodat het team hun nieuwe rol kan pakken.

Aanpak: Individuele gesprekken met alle teamleden, twee middagen teambuilding, intensieve coaching 'achter de schermen' van de manager.

Resultaat: Er is meer saamhorigheid, wederzijds begrip, openheid, samenwerking en spreekt men elkaar aan. “Het team voelde zich zeer snel vertrouwd en voelde zich veilig, waardoor er open gecommuniceerd werd. Je hebt passie voor je vak, je merkt dat je het werk met veel plezier uitvoert.”
Lisette van Ginhoven, manager welzijn, Zuwe Zorgcentrum

2. Aikido en persoonlijke ontwikkeling
Het gebruik van Aikido in trainingen en teambuilding draagt bij aan een enorme versnelling van het leerproces. Aikido-oefeningen geven een heldere spiegel van de taal van ons lichaam.

Aikido is een moderne krijgskunst zonder rivaiteit of competitie. Aikido is een combinatie van fysieke en mentale training, waar je een nieuw vertrouwen in jezelf creëert met respect en intgeriteit naar anderen. Met Aikido trainen we de moed om in nieuwe uitdagingen te durven stappen en ontwikkelen we de verbinding tussen voelen, denken en handelen.

click hier voor een presentatie over aikido

3. Flow voor de klas: de 'Nieuwe autoriteit'
Een lagere school had veel problemen met pesten en sociale onveiligheid. Door alle onrust 'kwamen ouders de school binnen' en was er onmacht en frustratie onder leerkrachten.

Naast een traject om de sociale veiligheid te borgen stond de 'Nieuwe Autoriteit' van Omer centraal. Uitgangspunt daarbij is dat de oude autoriteit vanuit macht en status niet meer werkt. Leerkrachten verkrijgen autoriteit als kinderen het gevoel hebben dat het klopt met wie je bent en er verbinding is. leerkrachten werken aan elementen als: aanwezigheid, kwetsbaarheid, 'het ijzer smeden als het koud is' .

3. Professionalisering MKB
De IBK Groep is een MKB organisatie die duurzame oplossingen biedt in de koudetechniek en airconditioning. De vraag van de klant was: “Onze managers zijn doorgegroeid vanaf de werkvloer vanuit hun specifieke vakgebied. Wij willen in lijn met onze dienstverlening duurzaam met onze mensen omgaan. Ondersteun de professionalisering van het managementteam op dat gebied. We willen geen uitgebreide sessies, maar korte sessies en een praktijkgerichte aanpak. ”

Aanpak: Het traject bestond uit één dagdeel training, één dagdeel intervisie per maand en individuele coaching, gedurende vier maanden. Communicatie en leidinggeven stonden centraal.

Resultaat:“We hebben een stap gemaakt naar samenwerking en communicatie over het muurtje van de eigen BV en afdelingen heen. Het managementteam staat nu echt in de startblokken om het bedrijf te managen. Als directeur krijg ik nu de tijd en ruimte om mij op andere zaken te richten.”
Peter Augustinus, directeur IBK Groep.

Dit traject is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
http://www.aben-personeelszaken.nl/
specialist voor MKB bedrijven.

4. Plezier en Klantgerichtheid
Dit is een voorbeeld dat ik meedraag in mijn hart en waar ik bijzonder trots op ben, vooral omdat het is gelukt met heel weinig middelen de kern van het probleem te raken, met een groot effect.

De afdeling radiologie van een lokaal ziekenhuis kampt met een stijging van het aantal klachten over klantgerichtheid. Er was geen budget maar wel een noodzaak aan de klantgerichtheid te werken. Er was slechts 1 avond beschikbaar met het hele team.

Aanpak: Ik wilde vooral weten wat de kern was van wat er speelt. Ik liep mee op de afdeling zowel vanuit de ogen van de patient als die van de medewerker. Diepe emoties van miskenning, frustratie en onmacht werden pijnlijk helder. Een heftig voorbeeld van het effect van vele reorganisaties en bezuinigingen.

Tijdens de avond met het team spraken we over de emoties en maakten we opnieuw verbinding met de oorsprong van hun eigen plezier en drijveren in het werk.

Resultaat: het grootste compliment kwam van een manager, zonder wetenschap over de teambuilding, die de volgende ochtend voorbij de wachtkamer liep en riep: "Wat is hier gebeurt?! Wat een fijne sfeer!"

5. Teamuitje en toch leerzaam
De assistentes van een poli van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis wilde het jaarlijkse teamuitje combineren met een leerzame middag. “Het moet leuk zijn en positief. Tegelijkertijd moet het inzicht in elkaars kwaliteiten groeien en is een volgende stap dat mensen makkelijker feedback geven aan elkaar.”

Aanpak:Een middag teambuilding met het ‘DISC-model’ en feedback geven aan elkaar.

Resultaat: “Het was spannend of iedereen écht mee zou doen. Dat is zeker gelukt. Er is gelachen, er was hilariteit en een enorme herkenbaarheid. Er was ruimte om voorbeelden uit de praktijk met elkaar te bespreken. Iedereen is enthousiast en positief naar huis gegaan. Inzicht in verrassende kwaliteiten kunnen direct ingezet worden op de werkvloer.”
Hoofd Zorggroep Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

6. A&O psychologie in 9 maanden ICM
In deze module prikkel ik deelnemers stil te staan bij ontwikkelingen in de maatschappij en de toekomst en wat dat betekent voor de nieuwe leiders van de toekomst, teams en organisaties. In 9 dagen verkennen de deelnemers het boeiende vak van A&O Psychologie, van missie, normen en waarden, cultuur tot je eigen WHY, waarom doe je wat je doet en heb jij het lef te luisteren naar wat zich aandient?

In de tweede praktijkopdracht gaan deelnemers aan het werk met een actuele vraag binnen een team of de organisatie. http://www.icm.nl/

7. Psychologie voor managers ICM
Deelnemers werken in 9 dagen aan het vergroten van inzicht over psychologie, zichzelf, persoonlijkheidsprofielen, interacties tussen mensen en in teams en de kracht van oordeellooswaarnemen. Deelnemers werken aan eigen praktijkvragen over motiveren, weerstand, leiderschap, teams en veranderingen. http://www.icm.nl/

8. Vrouwelijk leiderschap
Vrouwen vergroten hun zelfbewustzijn over gedrag en effecten zodat de keuze mogelijkheid voor vrouwen vergroot en zij bewust het stuur van leven, werk en cariere, in eigen hand kunnen nemen.

Resultaat: 85 % minder uitstroom en vrouwen in hun kracht.


(Systemische) Coaching

Voorbeeldvragen

 • Ik verlies mij in de hektiek van alle dag, hoe stop ik met rennen?
 • Ik ben opgeleid vanuit de inhoud, ik wil nu werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
 • Hoe ga ik om met dominante personen?
 • Hoe kan ik werken aan meer zelfvertrouwen?
 • Ik kom altijd dezelfde lastige situaties tegen, hoe kan ik dat doorbreken?
 • Ik analyseer en beredeneer alles met mijn hoofd, ik wil meer vertrouwen op mijn lichaam en mijn gevoel.
 • Ik moet voldoen aan mijn ideaalbeeld en in alle rollen perfect zijn, als medewerker, moeder, partner, vriendin, dochter van mijn ouders...

Voorbeeldtrajecten

1. Genoeg!
"Ik ben bij jou binnen gekomen met het probleem dat ik het allemaal niet kan, ik faal. In mijn jeugd werd er altijd geroepen jij kan niks. Op mijn werk ben ik op een nare manier overgezet. Toen kwam alles weer boven. Ik had ook geen zin meer in het leven. Ik heb toen besloten om een gesprek met jou aan tegaan. Ik ben zooo blij dat ik dit gedaan heb, Ik ben nu echt met mijzelf bezig en het gaat goed. Weet dat ik er nog niet ben maar ben er nu van overtuigt dat ik er uitkom."
medewerker ROC

2. Overtuigen door bruggen bouwen
Al jaren lang kreeg ik zaken moeilijk gedaan van mijn manager.

Totdat ik in een coachingstraject ontdekte dat mijn manier van denken haaks kan staan op die van de ander. Als ik iets gedaan wilde krijgen van mijn manager begon ik met een uitgebreide uitleg van details en de situatie. Ik merkte misschien wel dat mijn manager bij de eerste zin al was afgehaakt en ging daardoor nog harder vertellen en toelichten. Zo kreeg ik dus niets gedaan, want mijn manager haakte nog harder af.

Ik leerde observeren en analyseren hoe mijn manager denkt en handelt, wat zijn behoeften zijn en leerde mij verplaatsen in zijn referentiekader. Nu loop ik bij hem binnen als ik iets nodig heb, zeg ik kort en duidelijk wat ik wil, wat het oplevert en wat het kost. Ik krijg veel meer gedaan dan ik voor mogelijk hield.
Jan projectmanager TNO

3. Gedreven door hectiek
Ik werd gedreven door de hektiek van alle dag. Ik kwam niet meer aan mijn echte prioriteiten toe. Al jaren stelde ik uit om activiteiten op te pakken voor mijn promotie. Waarom?

Het traject vrouwelijk leiderschap in combinatie met een coachingsgesprek bracht mij tot stilstand en inkeer. Ik kreeg inzicht in mijn kwaliteiten als vrouw en als mens, met de bijbehorende valkuilen. Ik leerde zien hoe mijn ideaalbeeld mij deed geloven dat ik moest voldoen aan het beeld van de ideale moeder, werknemer, partner etc. Ik zag hoe het allemaal gedoemd was te mislukken en ik bezig was een ambite te verwezenlijken die irrealistisch en zelfs destructief is. Ik zag hoe ik bezig was mislukking, te mijden. Ik begreep hoe het mij belemmerde om echt authentiek te zijn. Ik ben daardoor gegroeid in mijn zelfbewustzijn en krachtiger in mijn persoonlijk leiderschap, veel beter in staat om bewust te kiezen wat ik echt wil.
Marieke senior manager PWC

4. Perfectionisme als lijdensweg
Zoals veel technisch opgeleide professionals ben ik een enorme perfectionist. Mijn perfectionisme was dermate heftig dat ik depressief kon zijn als er maar iets fout ging in een project. Ik hoefde niet eens zelf de fout gemaakt te hebben. Ook als ik eindverantwoordelijke was voor het project had ik het zelf niet goed/perfect gedaan. Tijdens een periode van depressiviteit was het voor mijn omgeving zeer lastig om met mij te communiceren en met mij om te gaan. Ik geloofde zelf niet dat het mogelijk was om dit te doorbreken. Ik was mijn hele leven al zo en mijn vader trouwens ook...

Reeds na de eerste ontmoeting met Agnes Oen kwam ik tot rust en merkte ik niet alleen zelf, maar ook mijn omgeving een significante verandering. Na drie gesprekken is mijn kijk op het leven veranderd. Ik had het zelf niet voor mogelijk gehouden, ik heb nu rust en tijd over!
Olaf technisch innovator

5. Slechts vier gesprekken
"Na vier gesprekken met Agnes ben ik zelfverzekerd in gesprekken en durf ik te zeggen wat ik wil.”
Martien Scope scholen

6. Begin van nieuwe uitdaging
”Ik stond aan het begin van een nieuwe uitdaging in mijn carrière. De gesprekken stimuleerden mij om te durven en te doen. Ik heb blijvend meer zelfbewustzijn en acceptatie wie ik ben en een toegenomen relativeringsvermogen. Ik evalueer het traject met een 9.”
Katja Phanke, directeur technische organisatie

7. Rust
”Na twee gesprekken van drie kwartier online heb ik geleerd meer rust te creëren, ik kan verbaal effectiever reageren in plaats van mij terug te trekken. Collega’s merken het verschil. “
Sophie Leusink, support medewerker InContext

8.Inzicht
“Je bent een zeer vakkundig persoon met een warme persoonlijkheid die mij in een relatief korte periode beter inzicht en zeer gerichte handvatten heeft aangereikt, met resultaat!”
Marketing Manager, farmaceutische industrie:

9. Examenvrees
“Ik heb mijn examenvrees overwonnen! Mijn doel was om mijn jaar te maken en met behulp van Agnes (en mezelf) gaat dat zeker lukken.”
Marloes Iseger, Administrator, The Admin People

Veel gehoorde bezwaren:

 • Wat zal mijn omgeving ervan vinden?
 • Coaching is soft
 • Als je een coach hebt is er iets met je mis
 • Ik wil mijzelf blijven, als ik in coaching ga ben ik bang dat ik mijzelf niet meer ben
 • Ik wil niet worden zoals…
 • Ik ben nu eenmaal zo, dat is mijn aard van het beestje
 • Dat is nu eenmaal mijn karakter, dat kan ik niet veranderen

En waarom coaching toch waardevol is:

Mocht je bovenstaande herkennen dan ga ik graag vrijblijvend een gesprek met je aan om te onderzoeken wat jou weerhoudt. Als je inzicht in je belemmeringen helder is ben je beter in staat om te kiezen of een coach jou kan helpen. Gun jezelf die keuzevrijheid. Over het algemeen kan coaching je juist helpen om dichter bij jezelf te komen en creëer je daardoor meer impact, ruimte en energie. Je ware 'ik' komt meer tot bloei. Click hier voor contact .

Methode die past bij de vraag

Teamontwikkeling
Door een mix van diverse brillen (systemisch, lerende organsiaties, action learning) leerden we bewuster om te gaan met patronen in de organisatie en de zuigkracht van die patronen te weerstaan. Zo konden we weer doen waar we voor zijn, in plaats van te rennen in de hektiek van alledag.

Scholen
‘Action learning helpt ons bij het verbeteren van ons onderwijs. Door complexe problemen op de ‘action’ wijze te benaderen realiseren we betere oplossingen en meer draagvlak’.

Gemeentes
Resultaat Action learning traject: De financiële medewerker is niet alleen goed op de hoogte van de cijfers, maar kent en snapt deze ook. Dit leidt onder andere tot een meer proactieve en professionelere advisering. Door het action learning programma is het probleemoplossend vermogen van het team, de motivatie van de medewerkers en de adviesvaardigheid toegenomen. De klant heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over het traject en beoordeelde het met een 8.